Usługi w zakresie wyceny nieruchomości

Firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie wyceny nieruchomości, analizy rynku oraz doradztwa w zakresie nieruchomości.Gwarantujemy wysoki poziom obsługi, niezawodność, terminowość oraz kompleksowość wykonania wszystkich niezbędnych czynności - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami zawodowymi.
Dokonujemy wyceny nieruchomości w celu określenia wartości rynkowej, odtworzeniowej oraz katastralnej.Jesteśmy członkiem Pomorskiej Federacji Rzeczoznawców Majątkowych.

Usługi oferowane przez firmę obejmują szeroki zakres wycen nieruchomości:

 • wycena nieruchomości gruntowych (działki budowlane, działki rolne, leśne, zabudowane, niezabudowane)
 • wycena nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe)
 • wycena budynków (domów mieszkalnych iużytkowych)
 • wycena nieruchomości przemysłowych, biurowych i magazynowych (hotele, pensjonaty, restauracje, stacje paliw, myjnie)
 • wycena ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, służebność przesyłu.)
 • wycena przedsiębiorstw i środków trwałych
 • nieruchomości w trakcie budowy, rozbudowy, modernizacji, remontu
 • inne wyceny

Wartość nieruchomości określana jest dla potrzeb:

 • zabezpieczenie kredytu bankowego
 • ustalenia ceny kupna - sprzedaży, zamiany
 • wniesienia aportu
 • ubezpieczeniowych
 • sprawozdań finansowych, amortyzacji
 • negocjacyjnych i ofertowych
 • ustalenia podatku od spadku i darowizny
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu
 • podziału majątku, zniesienia współwłasności
 • wywłaszczeniowych i odszkodowawczych
 • uwłaszczeniowych i prywatyzacyjnych
 • ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej
 • określenie należności z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji (odrolnienia gruntu)
 • wycena majątku przedsiębiorstw dla potrzeb sprawozdań finansowych w oparciu o MSR

Oferujemy doradztwo oraz ekspertyzy i opracowania w zakresie:

 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku,
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,
 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości,
 • studium wykonalności przedsięwzięć inwestycyjnych.
 • rozliczania procesów inwestycji

Uprawnienia zawodowe: pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 13924

Uprawnienia zawodowe: szacowanie i wycena nieruchomości 5530

MaxBroker | biuro nieruchomości | wycena | NIERUCHOMOŚCI | kupno | Sprzedaż | WYNAJEM | gdańsk | POMORSKIE | Pruszcz Gdański | mieszkania | domy | obiekty | DZIAŁKI | nieruchomości w gdańsku | sprzedaż mieszkań | wycena domów | Działki w trójmieście | DOMY W SOPOCIE | GDYNIA | Kupno domu | wynajem mieszkania w gdańsku | WYCENA DZIAŁKI | SOPOT | nieruchomość w sopocie | sprzedaż domów
MaxBroker Nieruchomości - Home | Oferta | O nas | Kontakt